Kata Mutiara

Selama Kita Masih

Punya TEKAD

Yang Terpelihara Dalam

SEMANGAT, Maka Tiada Kata

TERLAMBAT

Untuk Memulai Sebuah

AWAL YANG BARU !

Iklan